เมอร์เรียน, เทรเวอร์

ของขวัญแห่งมิตรภาพราชอาณาจักรไทย และ สหรัฐอเมริกา = Great and good friends historic gifts the Kingdom of Thailand and the United States of America / Great and good friends historic gifts the Kingdom of Thailand and the United States of America เทรเวอร์ เมอร์เรียน และ วิลเลี่ยม แบรดฟอร์ด สมิธ ; ระพีพัฒน์ วันชะนะ และพันธกานต์ สุรียธนาพาส, แปลและเรียบเรียงภาษาไทย - กรุงเทพฯ : อินเตอร์เนชันแนลคอรัลโปรโมรชัน, 2561 - 231 หน้า : ภาพประกอบสี ; 34 ซม.

9786169306405


ไทย--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--สหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกา--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--ไทย