ธัญธัช นันท์ชนก

Infographic design ฉบับ quick start+easy workshop+make money / ธัญธัช นันท์ชนก, เขียน ; พศ ต่อศรีเจริญ, บรรณาธิการ - พิมพ์ครั้งที่ 2 - กรุงเทพฯ : วิตตี้กรุ๊ป, 2561 - 280 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.

เริ่มต้นกับ Infographic -- รูปแบบของ Infographic -- การเตรียมข้อมูลสำหรับ Infographic -- ออกแบบ Infographic ด้วย Adobe Illustrator -- ออกแบบ Infographic ด้วย Microsoft Visio -- ออกแบบ Infographic ใน Word, Excel และ PowerPoint -- มาทำเงินกับ Infographic กันดีกว่า -- ขาย Infographic กับเว็บ Stock Photos -- รับออกแบบ Infographic ก็ทำเงินได้ -- ออกแบบ Infographic เกี่ยวกับการกินอาหารให้หุ่นดี -- ออกแบบ Infographic แสดงสถิติการใช้งาน Social Network -- ออกแบบ Infographic แสดงพัฒนาการทารกในครรภ์ -- ออกแบบ Infographic เปรียบเทียบลักษณะสุนัข 2 สายพันธุ์

9786167897660 : 229


การออกแบบกราฟิก
การสื่อทางภาพ

741.6 / ธ468อ 2561