อภิรัฐ บุญทอง

4 ขั้นตอนสู่การเรียนกฎหมายให้สำเร็จ / สี่ขั้นตอนสู่การเรียนกฎหมายให้สำเร็จ อภิรัฐ บุญทอง - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 - 309 หน้า ; 21 หน้า ; 26 ซม.

บรรณานุกรม

การกำหนดเป้าหมาย -- การวางแผนการเตรียมสอบ -- วิธีการอ่านหนังสือที่ถูกต้องเหมาะสม -- การจัดการกับความคิดและบริหารกำลังใจ

9786162697456 : 260


กฎหมาย--การศึกษาและการสอน
นักศึกษากฎหมาย

340.07 / อ261ส 2561