จับโจทย์มั่น จัดการแม่น / มยุรี จัยวัฒน์, บรรณาธิการ - กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2561 - 272 หน้า : ภาพประกอบ ; 25 ซม. - ชุดการบริหารจัดการงานวิจัย สกว. .

บรรณานุกรม

9786164171015 : 250


วิจัย
วิจัย--การบริหาร
วิจัย--การใช้ประโยชน์
วิธีวิทยา
การบริหารโครงการ

001.4 / จ287 2561