ปรัชญา ปานเกตุ

สารานุกรมศาสตร์พระราชา = Encyclopaedia of the King's Philosophy / ปรัชญา ปานเกตุ, เรียบเรียง - กรุงเทพฯ : พิมพ์ดี, 2561 - 392 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

9786160033430 : 200


ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-2559


โครงการอันเนื่อจมาจากพระราชดำริ
เกษตรกรรมแบบผสมผสาน
เกษตรทฤษฎีใหม่
เศรษฐกิจพอเพียง

อ 330.9593 / ป431ส 2561