เพนท์แลนด์, อเล็กซ์

การบริหารทีมงาน = HBR's 10 must reads on teams / HBR's 10 must reads on teams Alex Pentland และ Jon R. Katzenbach ; ณัฐยา สินตระการผล, ผู้แปล - กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2560 - 354 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม. - คัมภีร์สำหรับผู้บริหาร จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด .

การสร้างทีมงานชั้นยอด : ความลับของทีมงานที่มีประสิทธิภาพสูง -- อะไรทำให้ทีมไม่ประสบผลสำเร็จ : บทสัมภาษณ์ J. Richard Hackman -- หลักพื้นฐานที่สำคัญของทีมงาน -- 8 วิธีเพื่อสร้างทีมที่ร่วมมือกันเป็นอย่างดี -- การจูงใจพนักงานด้วยความสำเร็จอย่างค่อยเป็นค่อยไป : ทำให้พนักงานทุ่มเทกับการทำงานด้วยการช่วยให้พวกเขาเห็นความก้าวหน้าของตัวเอง -- การสร้างความฉลาดทางอารมณ์ของทีม -- การบริหารทีมที่มีวัฒนธรรมหลากหลาย -- เมื่อทีมตัดสินใจไม่ได้ -- ทีมผู้เชี่ยวชาญ (Virtuoso Teams) -- ทีมผู้บริหารจะสู้กันอย่างไรให้เกิดผลดี

9789744144126 : 250


กลุ่มทำงาน
การทำงานเป็นทีม
การบริหารงานบุคคล

658.4022 / พ913ก 2560