ทะนะกะ, คุมิโกะ

Graphic Design Quiz ออกแบบอย่างไรให้สวย Vol.2 / Graphic Design QUIZ ออกแบบอย่างไรให้สวย ? ออกแบบอย่างไรให้สวย ? Kumiko Tanaka...[et al.] ; ณิชมน หิรัญพฤกษ์ - นนทบุรี : ไอดีซีฯ, 2559 - 127 หน้า : ภาพประกอบสี ; 26 ซม.

Layout -- ตัวอักษร -- สี --รูปภาพ รูปถ่าย-- เว็บไซต์ DTP

9786162007286 : 245


กราฟิกอาร์ต
การออกแบบกราฟิก

741.6 / ท334ก 2559