เอิบเปรม วัชรางกูร

๔๐๐ ปี แหล่งโบราณคดีใต้น้ำเรือบางกะไชย ๒ = The 400 Years beneath the Chanthaboon Sea surveys on the Bangkachai II / The 400 Years beneath the Chanthaboon Sea surveys on the Bangkachai II เอิบเปรม วัชรางกูร - กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2560 - 394 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม.

บรรณานุกรม

9786162833298


โบราณคดีใต้น้ำ--ไทย--จันทบุรี
การขุดค้นทางโบราณคดี

930.102804 / อ922ส 2560