สุภัค มหาวรากร

ส่องชาดก: ความงามและภูมิปัญญาในอรรถกถาชาดก / ความงามและภูมิปัญญาในอรรถกถาชาดก สุภัค มหาวรากร - กรุงเทพฯ : สันติศิริการพิมพ์, 2561 - 176 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

บรรณานุกรม.

9786164689657


นิทานชาดก

294.308 / ส834ส 2561