ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด

จริยธรรมในวิชาชีพข้าราชการพลเรือน = Ethics of the civil servants protession / Ethics of the civil servants protession ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด และนิตยา สำเร็จผล - นครปฐม : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559 - [16], 157 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

กำลังดำเนินการ ศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์ฯ

บรรณานุกรม

9786162797941 : 200


ข้าราชการพลเรือน--จรรยาบรรณ
ข้าราชการพลเรือน--แง่ศีลธรรมจรรยา
จริยธรรม