ชิโมะโจ, มิโอะ

100 เมนูเส้นอร่อยเน้นๆเต็มชาม / เขียน, ชิโมะโจ มิโอะ, คาเนโกะ เคนอิจิ และมัตสึระ ยูทากะ ; แปล, โมริตะ โทมิ. - กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2558 - 143 หน้า : ภาพประกอบสี ; 26 ซม. - ชุดอาหารการกิน ; ลำดับที่ 243 . - ชุดอาหารการกิน ; ลำดับที่ 243 .

9786161809188 : 295


อาหารญี่ปุ่น
การปรุงอาหาร--ญี่ปุ่น
อาหารเส้น

641.822 / ช576ห 2558