โอ, ซังจิน

คิดยังไงให้ต่าง (นั่นสิ!) = Different thinking / Different thinking โอซังจิน ; นักแปล , นาริฐา สุขประมาณ - กรุงเทพฯ : พราว, 2560 - 238 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.

Different thinking: เปลี่ยนความคิด คิดออกจากกล่อง -- Provocative operation: ปลูกถั่วได้แต่งา หลุดจากกรอบความคิดเดิม ๆ -- Design thinking: ตีโจทย์ให้แตก วิธี่คิดไอเดียอย่างนักออกแบบ -- Idea engine: เปลี่ยนตัวเอง เป็นเครื่องจักผลิตไอเดีย -- Insight: การเข้าใจอย่างถ่องแท้ -- Human psychology: -- สูตสำเร็จไอเดียอยู่ที่การเรียนรู้จากคน

9786167890463 : 180


ความคิดและการคิด
จิตวิทยาประยุกต์

158 / อ964ค 2560