คำอธิบายตำราพระโอสถครั้งรัชกาลที่ 2 บืมโรงอัฐศก พ.ศ. 2459 / กลุ่มงานวิชาการและคลังความรู้ กองวิชาการและแผนงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ; บรรณาธิการ: รัชนี จันทร์เกษ, มนนิภา สังข์ศักดา, สุภัททรา รังสิมาการ - นนทบุรี : กรมศิลปากร, 2561 - (18), 310 หน้า : ภาพประกอบสี ; 26 ซม.

บรรณานุกรมและดัชนี

9786161136123


ยาแผนโบราณ--ตำรับ
ยาสมุนไพร--ตำรับ
สมุนไพร--การใช้รักษา
การแพทย์แผนไทย

615.32 / ค394 2561