คำอธิบายตำรายาพระองค์เจ้าสายสนิททวงษ์ บืมโรงอัฐศก พ.ศ. 2459 / กลุ่มงานวิชาการและคลังความรู้ กองวิชาการและแผนงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ; บรรณาธิการ: รัชนี จันทร์เกษ, มนนิภา สังข์ศักดา, สุภัททรา รังสิมาการ - นนทบุรี : กรม, 2561 - (19), 196 หน้า : ภาพประกอบสี ; 26 ซม.

บรรณานุกรมและดัชนี

9786161135997


ยาแผนโบราณ--ตำรับ
ยาสมุนไพร--ตำรับ
สมุนไพร--การใช้รักษา

615.32 / ค394 2561