ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร

หลักการจัดการธุรกิจปัจจุบัน = Principle of management / Principle of management ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร - พิมพ์ครั้งที่ 9 - กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬา (จัดจำหน่าย), 2560 - 245 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ) ; 26 ซม.

9786164459250 : 259


การจัดการ
การบริหารธุรกิจ

658 / ช133ห 2560