รีด, เจมส์

101 คำถามสัมภาษณ์งานที่คุณจะไม่ต้องกลัวอีกต่อไป = 101 job interview questions you'll never fear again / หนึ่งร้อยเอ็ดคำถาม สัมภาษณ์งานที่คุณจะไม่ต้องกลัวอีกต่อไป James Reed ; ฎีฬะ สิทธิคดี, แปล. - กรุงเทพฯ : โพสต์ บุ๊กส์, 2560 - 316 หน้า ; 21 ซม.

9789742283629 : 350


การบริหารงานบุคคล
การสัมภาษณ์งาน
การสัมภาษณ์
การหางาน

658.31124 / ร495ห 2560