วรรณดี สุทธินรากร

การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงและการวิจัยเชิงปฏิบัติการ = Transformative learning and action research / Transformative learning and action research วรรณดี สุทธินรากร. - พิมพ์ครั้งที่ 2 - กรุงเทพฯ : ศยามปริทัศน์, 2560 - 180 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าในโอกาสที่องค์การยูเนสโกประกาศยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกในวาระครบ 150 ปี พระราชสมภพ

บรรณานุกรม

สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้ากับการส่งเสริมวัฒนธรรมทอผ้าไทย -- ผ้าทอในราชสำนักไทย -- ผ้าและการแต่งกายของกลุ่มไทบ่งบอกภูมิลำเนาของชุมชน -- ผ้าทอชาติพันธุ์ไทย/ภูไท : การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและการต่อยอดภูมิปัญญา -- ความมีชีวิต: วัฒนธรรมผ้าย้อมครามของคนไทย-ลาว -- ผ้าทอไทลื้อ : คือชีวิตและศรัทธา

9789743159503 : 150 บาท


วิจัย
วิจัยเชิงปฏิบัติการ

001.4 / ว242ก 2560