ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย

สี่แผ่นดินกับเรื่องจริงในราชสำนักสยาม / ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย - พิมพ์ครั้งที่ 5 - กรุงเทพฯ : มติชน, 2559 - (13), 254 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ

9789740204367 : 215 บาท


คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว., 2454-2538


นวนิยายไทย--ประวัติและวิจารณ์


ไทย--ความเป็นอยู่และประเพณี
ไทย--ประวัติศาสตร์--กรุงรัตนโกสินทร์, 2411-2493.