พระอาจารย์อะเฟาะ : เทพกวีศรีชาวมอญ / คณะบรรณาธิการ, พิศาล บุญผูก...[และคนอื่น ๆ] - กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558 - 303 หน้า : ภาพประกอบ ; 22 ซม.

บรรณานุกรม

9786167961040


พระอะเฟาะ


กวีมอญ


มอญ--ความเป็นอยู่และประเพณี

294.3188 / พ418 2558