การขับเคลื่อน 'คุกไทย' สู่ 'เรือนจำสุขภาวะ' = Making thai jails healthy prisons / Making thai Jails healthy prisons กฤตยา อาชวนิจกุล และ กุลภา วจนสาระ, บรรณาธิการ - นครปฐม : สมาคมนักวิจัยประชากรและสังคม และ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, 2560 - 272 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

9786169301004


นักโทษหญิง--การดูแล
สุขภาวะ
นักโทษหญิง--สุขภาพและอนามัย
เรือนจำ--ไทย

365 / ก441 2560