รติบดี สิทธิปัญญา

การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ = The production of printed by computer / The production of printed by computer รติบดี สิทธิปัญญา - นครสวรรค์ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสววรค์, 2557 - 227 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.

ชั้น 4

อภินันทนาการ


สื่ออิเล็กทรอนิกส์--การผลิต
สิ่งพิมพ์
การจัดพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ

070.5797 / ร135ก 2557