ธัญธัช นันท์ชนก

Infographic design ฉบับ quick start+easy workshop+make money / อินโฟกราฟิก ดีไซน์ ธัญธัช นันท์ชนก, เขียน ; พศ ต่อศรีเจริญ, บรรณาธิการ - นนทบุรี : วิตตี้กรุ๊ป, 2559 - 280 หน้า : ภาพประกอบสี ; 19 ซม.

9786167897387 : 229


การสื่อทางภาพ
การออกแบบกราฟิก
ทัศนสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์กราฟิก
กราฟิกอาร์ต

741.6 / ธ468อ 2559