ชรินทร์ มั่งคั่ง

อุดมคติวิทยา : หลักสูตรสังคมศึกษาเพื่อปวงชน = Idelogy: social studies curriculum for all / Idelogy: social studies curriculum for all ชรินทร์ มั่งคั่ง - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560 - 628 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.

บรรณานุกรม

9789740336747 : 590 บาท


สังคมศึกษา--หลักสูตร
การศึกษากับสังคม

300.71 / ช213อ 2560