ทวีศักดิ์ เผือกสม

วีรบุรุษไพร่ชวา : รัฐมุสลิม สภานักบุญ และผู้มีกำเนิดจากไส้เดือนดิน / ทวีศักดิ์ เผือกสม - กรุงเทพฯ : ยิปซี กรุ๊ป, 2560. - 279 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 21 ซม.

9786163015914 : 230 บาท


ศาสนาอิสลาม--ประวัติ--ชวา
ศาสนาอิสลาม--การเผยแผ่ศาสนา
ผู้นำศาสนาอิสลาม

297 / ท228ว 2560