วิรัช ทุ่งวชิรกุล

จริยธรรมในวิชาชีพแพทย์ / วิรัช ทุ่งวชิรกุล, แสงเทียน อยู่เถา และมานัส โพธาภรณ์ - พิมพ์ครั้งที่ 2 (พิมพ์ซ้ำ) - นครปฐม : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560 - 184 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม - ชุดโครงการ "จริยธรรมในวิชาชีพ" .

ดัชนี

9786162797835 : 200


จรรยาแพทย์
แพทย์

174.2 / ว689จ 2560