ภาสกร วงศ์ตาวัน

บนแผ่นดินแหลมทอง ร้อยบ้านร้อยเมือง ประวัติศาสตร์ไทยก่อนกำเนิดอยุธยา / ภาสกร วงศ์ตาวัน - นนทบุรี : ศรีปัญญา, 2560 - 319 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

9786164370159 : 270 บาท


ไทย--ประวัติศาสตร์--ศรีสัชชนาลัย
ไทย--ประวัติศาสตร์--ละโว้
ไทย--ประวัติศาสตร์--ศรีธรรมราช
ไทย--ประวัติศาสตร์--หริภุญชัย
ไทย--ประวัติศาสตร์--กรุงสุโขทัย, 1800-1900

959.3022 / ภ493บ 2560