สร้างสรรค์เอฟเฟ็กต์และตกแต่งงานวีดีโอด้วย After effects CS6 + CC ฉบับสมบูรณ์ / กองบรรณาธิการ ซิมพลิฟาย - พิมพ์ครั้งที่ 2 - กรุงเทพฯ : รีไวว่า, 2560 - 375 หน้า : ภาพประกอบสี ; 22 ซม.

9786162623868 : 299 บาท


การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์
วีดิทัศน์--การตัดต่อ--โปรแกรมคอมพิวเตอร์
อโดบีอาฟเตอร์เอฟเฟ็กต์

006.696 / ส347 2560