วสันต์ พึ่งพูลผล

Illustrator CC 2017 Professional guide (คู่มือฉบับสมบูรณ์) / วสันต์ พึ่งพูลผล - นนทบุรี : ไอดีซี พรีเมียร์ , 2560 - 393 หน้า : ภาพประกอบสี ; 23 ซม.

9786162008276 : 345 บาท


คอมพิวเตอร์กราฟิก--โปรแกรมคอมพิวเตอร์
อิลลัสเตรเตอร์ ซีเอส 5 (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)

006.68 / ว358อ 2560