นุกูล ชูทอง

20 บทเรียน Lead ลูกน้องสู่เป้าหมาย = 20 How to on leading people / 20 How to on leading people นุกูล ชูทอง และชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต. - กรุงเทพฯ : ไอดี ออล พริ้นท์, 2559 - 240 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

9786164138810 : อภินันทนาการ (220 บาท)


ภาวะผู้นำ
การบริหาร

658.3 / น722ย 2559