สถาพร ฉันท์ประสูตร

เคล็ดวิชาแปลศิลปะการแปลบันเทิงคดี = Once in the wild / Once in the wild สถาพร ฉันท์ประสูตร - นครปฐม : ศูนย์การแปลและบริการด้านภาษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560 - 220 หน้า ; 21 ซม.

9786164430563 : 280


การแปลและการตีความ
ภาษาอังกฤษ--การแปล

418.02 / ส182ค 2560