ปิยบุตร แสงกนกกุล

กฎหมายรัฐธรรมนูญ : การก่อตั้งรัฐธรรมนูญและการแก้ไขรัฐธรรมนูญ / ปิยบุตร แสงกนกกุล - ปทุมธานี : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 - (12), 248 หน้า ; 26 ซม.

บรรณานุกรมและดัชนี

9786168139035 : 280 บาท


กฎหมายรัฐธรรมนูญ--ไทย
การแก้ไขรัฐธรรมนูญ


ไทย--กฎหมายรัฐธรรมนูญ--การแก้ไข

342.593 / ป619ก 2560