ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์

นายคำ : ตำนานนักเขียนโลก / ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ - กรุงเทพฯ : อ่าน, 2560 - 223 หน้า ; 21 ซม.

9786167158723 : 266 บาท


นักประพันธ์--ชีวประวัติ
นักประพันธ์ผิวดำ
นักประพันธ์สตรี
กวี

928 / ช687น 2560