การศึกษาอุปสงค์ของนักท่องเที่ยวชาวตะวันออกกลางเพื่อการปรับตัวทางด้านอุปทาน : สรุปรายงานวิจัย / สรุปรายงานวิจัยการศึกษาอุปสงค์ของนักท่องเที่ยวชาวตะวันออกกลางเพื่อการปรับตัวทางด้านอุปทาน ผู้เขียน, อิศรา ศานติศาสน์ ... [และคนอื่น ๆ]. - กรุงเทพฯ : ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557 - 89 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.

เอกสารอ้างอิงท้ายบท.

9786165517683 : อภินันทนาการ


การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
นักท่องเที่ยวต่างชาติ--ตะวันออกกลาง
นักท่องเที่ยวต่างชาติ--อุปทานและอุปสงค์
การท่องเที่ยว