100 วันเปลี่ยนความโทมนัสเป็นพลัง / ผู้เขียน/ช่างภาพ, เริงฤทธิ์ คงเมือง ... [และคนอื่นๆ]. - พิมพ์ครั้งที่ 2 - กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), 2560 - 299 หน้า : ภาพประกอบ ; 27 ซม.

9786169232988


ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-2559

923.1593 / ห159 2560