พิศาล บุญผูก

นนทบุรีศรีมหานคร = Nonthaburi stories of a city / Nonthaburi stories of a city พิศาล บุญผูก - กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาและเผยแพร่สารสนเทศจากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านนนทบุรีศึกษาฯ, 2560 - 383 หน้า : ภาพประกอบสี ; 24 ซม.

บรรณานุกรม

ปฐมบทนนทบุรีศรีมหานคร -- นนทบุรีมีสร้อยนาม -- นนทบุรีที่สองฝั่งเจ้าพระยา --ลำคลองครรลองชีวิตของนนทบุรี -- สร้างมคคคาสู่อารยธรรมนนท์ -- นนทบุรีมี ๖ อำเภอ -- พระบารมีมีมากล้นรำพัน -- ผู้ทำคุณประโยชน์ในจังหวัดนนทบุรี

9786161613129 : อภินันทนาการ


นนทบุรี--ประวัติศาสตร์
นนทบุรี--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
นนทบุรี--ความเป็นอยู่และประเพณี

915.9304 / พ757น 2560