นพดล พรามณี

นักการเมืองถิ่นจังหวัดตราด / นพดล พรามณี - นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2559 - 195 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 19 ซม. - ชุดสำรวจเพื่อประมวลข้อมูลนักการเมืองถิ่น ; เล่มที่ 47 .

บรรณานุกรมและภาคผนวก.

9789744499066 : อภินันทนาการ (100 บาท)


สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร--ไทย--ตราด
การเลือกตั้ง--ไทย--ตราด
นักการเมือง--ไทย


ไทย--การเมืองและการปกครอง
ตราด--การเมืองและการปกครอง