ธนกร จารุตั้งสกุล

นักการเมืองถิ่นจังหวัดลพบุรี / ธนกร จารุตั้งสกุล - นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2559 - 153 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 19 ซม. - ชุดสำรวจเพื่อประมวลข้อมูลนักการเมืองถิ่น ; เล่มที่ 50 .

บรรณานุกรมและภาคผนวก.

9789744499080 : อภินันทนาการ (80 บาท)


สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร--ไทย--ลพบุรี
การเลือกตั้ง--ไทย--ลพบุรี
นักการเมือง--ไทย


ไทย--การเมืองและการปกครอง
ลพบุรี--การเมืองและการปกครอง