สมชาย เทพแสง

กลยุทธ์ของผู้นำร่วมสมัย = Comtemporary Leader Strategy / Comtemporary Leader Strategy สมชาย เทพแสง - [ม.ป.ท.]: วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก, 2559 - 82 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

กลยุทธ์ภาวะผู้นำธรรมชาติรังสรรค์ -- กลยุทธ์เสริมสร้างโรงเรียนแห่งปัญญา -- กลยุทธ์ผู้นำจากสำนวนไทย -- ภารกิจ บทบาทและหน้าที่ของผู้นำ -- ความใกล้ชิด มิตรภาพ การเลือกคบเพื่อน -- ช่วยเหลือ สนับสนุนการสร้างผู้นำ -- การบริการรับใช้ -- ความรักความเมตตา จิตและวิญญาณ -- ความมุ่งมั่น -- วิสัยทัศน์

9786164232433 : อภินันทนาการ (120 บาท)


ผู้นำ

658.4092 / ส239ก 2559