สจ๊วต, เอียน

17 สมการเปลี่ยนโลก = 17 equations that changed the world / Ian Stewart ; สว่าง พงศ์ศิริพัฒน์ และยุทธนา ตันติรุ่งโรจน์ชัย, แปล - กรุงเทพฯ : มติชน, 2560 - 419 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.

9789740215622 : 350 บาท


สมการ
คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์

512.9 / ส155ส 2560