ปัญญา อิสระวรวานิช

รู้หลักสำคัญการบัญชี สำหรับผู้ประกอบการและผู้บริหาร / ปัญญา อิสระวรวานิช - กรุงเทพฯ : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560. - 327 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.

บรรณานุกรมและดัชนี

9786164293069 : 290 บาท


การบัญชี
งบการเงิน
การบัญชี--การบริหาร

657 / ป524ร 2560