ศุภชัย สมพานิช

คู่มือพัฒนา Android & ios apps ด้วยภาษา C# / ศุภชัย สมพานิช - กรุงเทพฯ : สวัสดี ไอที, 2560 - (6), 330 หน้า : ภาพประกอบ ; 23 ซม.

9786167233949 : 219 บาท


แอนดรอยด์
ระบบปฏิบัติการ (คอมพิวเตอร์)
โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์แบบเคลื่อนที่
ซี# (ภาษาคอมพิวเตอร์)

005.262 / ศ684ค 2560