ดวงพร เกี๋ยงคำ

คู่มือใช้งาน Excel 2016 ฉบับสมบูรณ์ / ดวงพร เกี๋ยงคำ - นนทบุรี : ไอดีซี พรีเมียร์, 2560 - 416 หน้า : ภาพประกอบสี ; 23 ซม.

9786162007422 : 299 บาท


โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ไมโครซอฟต์เอ็กเซล

005.369 / ด211ค 2560