พิบูล ทีปะปาล

การจัดการเชิงกลยุทธ์ (ปรับปรุงใหม่) = Strategic management / โดย พิบูล ทีปะปาล และธนวัฒน์ ทีปะปาล. - กรุงเทพฯ : อมรการพิมพ์, 2559 - (12), 368 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.

กำลังดำเนินการ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

บรรณานุกรม

9786163942906 : 230 บาท


การวางแผนเชิงกลยุทธ์
การจัดการธุรกิจ