กรรณสูต กนกกาญจน

38 เทคนิคมองให้เห็นคำตอบในทุกข้อสอบปรนัย / สามสิบแปดเทคนิคมองให้เห็นคำตอบในทุกข้อสอบปรนัย เทคนิคมองให้เห็นคำตอบในทุกข้อสอบปรนัย ผู้เขียน, กรรณสูต กนกกาญจน. - กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2560]. - 194 หน้า : ภาพประกอบ ; 18 ซม.

บรรณานุกรม

9786162872020 : 165 บาท


ข้อสอบปรนัย
การสอบ--เทคนิค

371.26 / ก171ส