แผนพัฒนาการเมือง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2564) / สภาพัฒนาการเมือง - [กรุงเทพฯ] : สภา, 2560 - ฌ, 293 หน้า ; 29 ซม.

อภินันทนาการ


การเมือง
การพัฒนาทางการเมือง
ไทย--การเมืองและการปกครอง

320.9593 / ผ932 2560