ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว เเละถั่วลิสง ทิศทางเศรษฐกิจไทยในอาเซียน / สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) - กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน), 2559 - 160 หน้า : ภาพประกอบสี ; 24 ซม.

9786169180586


พืชเศรษฐกิจ--สาระสังเขป--ไทย
เกษตรกรรม--สาระสังเขป--ไทย

633 / ข462 2559