กลยุทธ์ ยุทธวิธี ผู้นำแบบซุนวู / ศุภนิมิตร วีรสุ ; แปลและเรียบเรียง. - พิมพ์ครั้งที่ 5 - กรุงเทพฯ : ก้าวหน้า, 2559 - 279 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

9786168022481 : 220 บาท


ซุนวู


ธุรกิจ
พิชัยสงคราม
ปรัชญา--จีน
การจัดการธุรกิจ
จิตวิทยา--บริหาร

658.4012 / ก287 2559