เอสควิท, เรฟ.

ครูนอกกรอบกับห้องเรียนนอกแบบ : สรรพวิธีและสารพัดลูกบ้าในห้อง 56 = Teach like your hair's on fire : the methods and madness inside room 56 / Teach like your hair's on fire : the methods and madness inside room 56 เขียนโดย เรฟ เอสควิท ; ผู้แปล, กรรณิการ์ พรมเสาร์. - พิมพ์ครั้งที่ 3 - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2557 - [31], 275, [19] หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

9789746716352 : 235 บาท


การจัดการชั้นเรียน
กิจกรรมการเรียนการสอน
การสอน
ครู

371.1024 / อ916ค 2557