สุรินทร์ พูลสวัสดิ์

ปั้นแบรนด์ให้ดัง เดี๋ยวตังค์มาเอง / สุรินทร์ พูลสวัสดิ์ - กรุงเทพฯ : แมส พัลลิชชิ่ง, 2559 - 155 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.

9786162104411 : 155 บาท


การสร้างชื่อตราผลิตภัณฑ์
การตลาด

658.827 / ส861ป 2559