ฮามิรุ, อากี

70 ภาษากาย สไตล์ญี่ปุ่น / ผู้เขียน, ฮามิรุ อากี ; ผู้แปล, ตวงทิพย์ ตันชะโล. - กรุงเทพฯ : ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญีปุ่น), 2559 - 163 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.

9789744436610 : 170 บาท


ภาษาญี่ปุ่น--การใช้ภาษา

495.6 / ฮ352จ 2559